Integritetspolicy

För att Ecofungi i Malmö AB ska kunna fullgöra sina åtaganden till kunder och leverantörer samt rättsliga förpliktelser gentemot myndigheter, behöver vi behandla vissa personuppgifter.

De personuppgifter vi behandlar är kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadresser samt i förekommande fall organisationsnummer för enskilda firmor och handelsbolag.

Ni kan när som helst begära att få information om vilka uppgifter vi behandlar om er samt om ni så önskar, få de uppgifter vi behandlar om er raderade. Vi ber er i så fall kontakta oss enligt nedanstående.

Personuppgiftsansvarig är Ecofungi i Malmö AB
Organisationsnummer:  556410-1052

E-post: info@ecofungi.se