Presentask

Det mest miljövänliga och enklaste sättet att odla svamp på utomhus är att ympa in stockar och stubbar med mycel som fått växa in i träpluggar.

Denna odlingsmetod är sedan länge etablerad i Asien och används där av både av hemmaodlare och kommersiella shiitakeodlare. Shiitaken som odlas utomhus anses vara av bättre kvalité med fastare konsistens och ett högre innehåll av vitamin D.

När mycelpluggarna ympats in i stockarna brukar dessa täckas med vax som skydd mot uttorkning och detta beställer man separat. 100 pluggar räcker till tre stockar med längden 100 cm och diametern 10-15 cm. Utförlig information om hur man går tillväga för att odla svamp i stockar följer med pluggarna vid leverans.

Visar alla 3 resultat

Visar alla 3 resultat