Indian Oyster 100 st – KRAV

140,00 kr inkl. moms


Blek ostronmussling växer på asp, björk, sälg, gran och tall.

Pluggarna är hållbara minst sex månader i kylskåp.

En god matsvamp med smak av skog. Denna svamp växer naturligt i Sverige och kan hittas växande på trästubbar på sommaren.

1 i lager