Kungsmussling (Pleurotus eryngii) på vete 90g – KRAV

75,00 kr inkl. moms


Kan odlas på halm, och sågspån.