Blå ostronskivling (Pleurotus ostreatus var colombinus) på vete 90g – KRAV

75,00 kr inkl. moms


Mycel odlat på ekologiska vetekärnor. Den blå ostronmusslingen kan odlas på bland annat halm , spån av lövträd, kaffesump, papper.