Rosa ostronskivling (Pleurotus djamor) på vete 90g – KRAV

75,00 kr inkl. moms


En tropisk snabbväxande svamp med spektakulär färg.
Mycelet växer på råg och är hållbart upp till två veckor i rumstemperatur, men kan förvaras ytterligare några veckor om det förvaras svalt, minimum 10°C.

Odlas på halm, sågspån, kaffesump, papper och många andra biologiska restprodukter.

Trivs i temperaturer mellan 18-25°C

Mer information på engelska:
https://mycelia.be/shop/m2708-pleurotus-salmoneo-stramineus/
https://ultimate-mushroom.com/edible/130-pleurotus-djamor.html