Jättekragskivling (Stropharia rugosa annulata) på sågspån

220,00 kr inkl. moms

Jättekragskivlingen är en lättodlad svamp som kan odlas i bäddar utomhus på flis och halm. Svampen har i försök visat på ökat skördeutbyte av kål när de samodlas.

2.8 kg räcker för 4 kvm bädd.

Slut i lager