Jättekragskivling (Stropharia rugosannulata) på sågspån – EU-EKO/KRAV

220,00 kr inkl. moms

Jättekragskivlingen är nötig i smaken och hittas naturligt i trädgården,
skogsbryn och på gräsmattor.
Den är ganska lätt att odla på sågspån av lövträ och halm.
Bädden kan anläggas från april till september, våren är att föredra eftersom
det ofta resulterar i fruktsättning samma år.
Det tar två till tolv månader innan första svampen dyker upp.
Svampen har i försök visat på ökat skördeutbyte av kål när de samodlas.

2.8 kg räcker för 4 kvm bädd.

3 i lager